Cognitieve functies. Wat zijn ze en hoe worden ze geschonden?

1. Wat zijn cognitieve functies

Op cognitieve functies betrekking hebben mentale processen die nodig zijn voor het verwerven van kennis (daarom worden ze vaak cognitief genoemd), werken met informatie en redeneren. Ze zijn verantwoordelijk voor perceptie, aandacht, leren, geheugen, spraak, besluitvorming.

Cognitieve gezondheid gebeld het vermogen om helder te denken, te leren en te onthouden. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor het dagelijks leven bij het uitvoeren van routinetaken. Cognitieve functies helpen ons om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden, om de beschikbare kennis te gebruiken.

De time period “uitvoerende functies” komt ook voor in nieuws en onderzoek. Dit is de naam die wordt gegeven aan die cognitieve functies die verantwoordelijk zijn voor het beheersen van gedrag, het definiëren van doelen, het vermogen om aandacht te plannen en te beheersen.

.

trending

Related Articles